4_storm-oil.jpg
     Storm Oil 60x40 1977 
4_delirium-o_v2.jpg
     Delirium Oil 26x41 1977 
4_night-oil.jpg
     Night Oil 39x52 1977 
4_breakfast-oil.jpg
     Breakfast Oil 55x35 1977 
4_deafness-bs-oil.jpg
     Deafness B.S. Oil 46x50 1977 
4_luis-amstrong.jpg
     Luis Amstrong Oil 1977 
4_paganini-oil.jpg
     Paganini Oil 49x65 1978 
4_george-projectionist-oil.jpg
     George projectionist Oil 49x70 1978 
4_organ-concert-oil.jpg
     Organ concert Oil 79x105 1978 
4_journey-jazz-oil.jpg
     Journey jazz Oil 90x100 1979 
4_played-bass-oil.jpg
     Played bass Oil 1979 
4_self-portrait-oil.jpg
     Self-portrait Oil 11.5 x8 1979 
4_king-of-rock--roll-oil.jpg
     King of Rock & Roll Oil 43x45 1979 
4_butterfly-oil.jpg
     Butterfly Oil 1979 
4_sunday-morning-oil.jpg
     Sunday morning oil 1979 
4_divorce-oil.jpg
     Divorce oil 1979 
4_the-rhythm-of-new-orleans-oil.jpg
     The rhythm of NO oil 20x30 1979 
4_mourning-city-oil.jpg
     Mourning city oil 20x30 1979 
4_solo-saxophone-oil.jpg
     Solo saxophone oil 18x25 1979 
4_groom-shirts-oil.jpg
     Groom shirts oil 1979 
4_yesterdays-dream-oil.jpg
     Yesterday's Dream oil 20x30 1979 
4_the-memory-of-mr-sudek-oil.jpg
     The memory of Mr. Sudek oil 24x32 
4_tomorrow-oil-.jpg
     Tomorrow? oil 20x30 1979 
4_black-blues-oil.jpg
     Black blues oil 1979