10_blind-girl.jpg
     blind girl oil 1983 
10_new-life.jpg
     new life oil 1983 
10_my-wife.jpg
     my wife oil 1984 
10_queen-music.jpg
     Queen music oil 1984 
10_last-journey.jpg
     last journey oil 1984 
10_sunflower-for-my-mother.jpg
     Sunflower for my mother 1984 
10_time-is-running-out-mr-leonardo.jpg
     time is running out Mr. Leonardo  
10_revelation.jpg
     revelation oil 1984 
10_waiting.jpg
     waiting oil 1985 
10_i-am-a-clown.jpg
     I am a clown oil 1985 
10_lady.jpg
     Lady oil 1985  
10_dreamy-clown.jpg
     Dreamy clown oil 1985 
10_vision-loss-jsb.jpg
     vision loss JSB oil 1985 
10_perfume.jpg
     Perfume oil 1985 
10_i-am-a-clown-ii.jpg
     I am a clown II. oil 1985 
10_pragensie-i.jpg
     Pragensie oil 1985